Änder som sänder

Av: Jonas Waldenström, Zoonotic Ecology and Epidemiology, Linnéuniversitet

 

Ringmärkning är en beprövad metod som hjälpt oss att förstå många saker i fåglarnas liv, exempelvis hur gamla fåglar blir, vart de flyttar eller hur häckningssäsongen har varit. Men även om den är bra så har den sina begränsningar; bara en bråkdel av ringmärkta fåglar ger upphov till återfynd, och ofta blir fyndet bara en prick på en karta.

 

Nya tider ger nya möjligheter och under senare år har fågelstationen blivit mer och mer involverad i att följa flyttfåglar med hjälp av sändare. Ett sådant projekt drivs tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar och syftar till att kartlägga änders flyttning och risken för spridning av fågelinfluensavirus. Forskargruppen studerar fyra arter änder – gräsand, bläsand, stjärtand och kricka – och använder en typ av sändare som skickar data via mobiltelefonnätet. Sändaren innehåller en GPS-mottagare, en solpanel, en termometer, en aktivitetslogger, en 3G mobilnätssändare samt ett batteri. Vikten är 10g i minsta varianten och 25g i den tyngsta, vilket gör högst 3% av andens vikt beroende på art.

 

Projektet startade hösten 2017 och inriktade sig då på gräsänder. Ett trettiotal gräsänder kunde följas under hösten och vintern och flertalet flyttade från Ottenby mot syd eller sydväst, från västra Polen ända bort till Holland. En första artikel har publicerats som kombinerar data från sändarna med kunskap om ringmärkningsåterfynd och epidemiologiska data på förekomst av lågpatogena influensavirus hos änder vid Ottenby. Alla dessa data användes för att bygga en ’andsimulator’ som visar dels på vart gräsänderna flyger, men också risken att de för med sig influensavirus under flyttning. Det är helt nytt sätt att kombinera forskningsfält och artikeln finns fritt tillgänglig för den som vill läsa.

En risk-karta för spridning av låg-patogen fågelinfluensa med flyttande gräsänder från Ottenby

Nu arbetar forskarna vidare med andra arter på andra ställen i Europa och Asien, med målet att få kunskap om hur andpopulationer flyttar in Eurasien och hur högpatogen fågelinfluensa kan spridas från Sydostasien till Europa.

En gräsand med en sändare. Solpanelen sticker fram mellan fjädrarna på ryggen (Foto: Erik Kleyheeg)
Dela på sociala medier