Forskningsbloggen

Gräsänder utsatta för jakt

Av: Pär Söderquist, avdelningen för miljö- och biovetenskap, Högskolan Kristianstad   Gräsanden är en av de mest välkända fåglarna i Sverige och den förekommer i så gott som alla sjöar och småvatten i landet. Arten har länge varit starkt påverkad av mänskliga aktiviteter som till exempel utdikning av våtmarker, men framförallt av jakt. Den globala populationen är stor — runt 20 miljoner par — och även i Sverige är det en talrik fågel med en häckande population på runt 200 000 par. Trots detta är det vanligt att gräsänder föds upp i fångenskap och sätts ut i våtmarker under sommaren, för att sedan jagas under hösten.   Utsättningen av farmade gräsänder har sitt ursprung i Nordamerika redan i början av

Läs bloggpost»

A unique record of a ‘Swedish’ stint in Charleston, South Carolina, USA

Text by: Magnus Hellström Birds ability to cross continents and oceans never stops to fascinate, and this is a true Christmas story that bridges both birds and ornithologists in Europe and America. Let’s start from the beginning. Ottenby Bird Observatory is situated in southeast Sweden, on the southern cape of the Baltic island Öland. The observatory is run by BirdLife Sweden and has conducted research on migrating birds for 75 years. To this day, 1.3 million birds have been ringed, and about a quarter of a million of these birds are waders (also known as shorebirds). Just as most other bird observatories, much of the work is carried out by deeply committed and knowledgeable volunteers. During late evening of September

Läs bloggpost»

New book available now:
Ageing & Sexing of Migratory East Asian Passerines

Text & photo Magnus Hellström   Originally recognised for the migration of cranes, the small town Beidaihe, just south of Qinhuangdao along the coast of the Bohai Sea, is nowadays a well-known bird watching hotspot. The Bohai coast is situated in the centre of the East Asian–Australasian flyway, with great importance for the migration of seabirds, waders and raptors. Additionally, most of the migrating passerine species in Central and Eastern Siberia winter in southeast Asia, and congregate along the coastlines. In other words, the area is well suited for studies of East Asian bird migration. Background The story behind this publication began in 2009 when Bo Petersson, a dedicated Swedish bird ringer, got the opportunity to visit Beidaihe Bird Banding

Läs bloggpost»

Vart tar Ottenbys större strandpipare vägen på vintern, och varför flyttar hanar längre än honor?

Av: Linus Hedh, Biologiska institutionen, Lunds universitet. Den större strandpiparen är under våren och sommaren en karaktärsfågel längs med vägen (”Fyrvägen”) som leder ner till Ölands Södra Udde. Men liksom många andra fågelarter som häckar i området flyttar strandpiparna söderut på hösten för att spendera vintern någon annanstans. Med hjälp av ny teknik – ljusloggar – har vi sedan 2013 kunnat följa vart och när strandpipare som häckar i Ottenbyområdet förflyttar sig under årscykeln. Studien är en del av en större studie som syftar till att jämföra flyttningsavstånd, samt att samla in information om årscykelns uppdelning och tidsförlopp mellan olika populationer. Målet är att förhoppningsvis besvara frågor kring varför vissa fåglar flyttar längre än andra. Baserat på ljusloggerdata kan vi

Läs bloggpost»

Om änder, småfåglar och influensa

Av: Per Eriksson, Zoonosis Science Center, Department of Medical Sciences, Uppsala universitet   Gräsand är vår vanligaste and och kan sommartid hittas i närmast varje större vattenpöl. Tidigare studier från bl.a. Ottenby har visat att gräsänder är bland de vanligaste bärarna av influensavirus bland vilda fåglar. Den influensa som drabbar människor är anpassad till just människor och kommer inte direkt från fåglar. Däremot har den sitt ursprung i vilda fåglar och har över tid gradvis anpassat sig till däggdjur och slutligen människor. För att kunna förutse kommande influensavirus hos människor är det en förutsättning att studera de virus som bärs av vilda fåglar, eftersom de är den ursprungliga källan.   Influensavirus är främst förknippat med vattenbundna fåglar som änder, gäss, svanar och

Läs bloggpost»

Änder som sänder

Av: Jonas Waldenström, Zoonotic Ecology and Epidemiology, Linnéuniversitet   Ringmärkning är en beprövad metod som hjälpt oss att förstå många saker i fåglarnas liv, exempelvis hur gamla fåglar blir, vart de flyttar eller hur häckningssäsongen har varit. Men även om den är bra så har den sina begränsningar; bara en bråkdel av ringmärkta fåglar ger upphov till återfynd, och ofta blir fyndet bara en prick på en karta.   Nya tider ger nya möjligheter och under senare år har fågelstationen blivit mer och mer involverad i att följa flyttfåglar med hjälp av sändare. Ett sådant projekt drivs tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar och syftar till att kartlägga änders flyttning och risken för spridning av fågelinfluensavirus. Forskargruppen studerar fyra arter änder –

Läs bloggpost»

Gräsänder utsatta för jakt

Av: Pär Söderquist, avdelningen för miljö- och biovetenskap, Högskolan Kristianstad   Gräsanden är en av de mest välkända fåglarna i Sverige och den förekommer i så gott som alla sjöar och småvatten i landet. Arten har länge varit starkt påverkad av mänskliga aktiviteter som till exempel utdikning av våtmarker, men framförallt av jakt. Den globala populationen är stor — runt 20 miljoner par — och

Läs bloggpost»

A unique record of a ‘Swedish’ stint in Charleston, South Carolina, USA

Text by: Magnus Hellström Birds ability to cross continents and oceans never stops to fascinate, and this is a true Christmas story that bridges both birds and ornithologists in Europe and America. Let’s start from the beginning. Ottenby Bird Observatory is situated in southeast Sweden, on the southern cape of the Baltic island Öland. The observatory is run by BirdLife Sweden and has conducted research

Läs bloggpost»

New book available now:
Ageing & Sexing of Migratory East Asian Passerines

Text & photo Magnus Hellström   Originally recognised for the migration of cranes, the small town Beidaihe, just south of Qinhuangdao along the coast of the Bohai Sea, is nowadays a well-known bird watching hotspot. The Bohai coast is situated in the centre of the East Asian–Australasian flyway, with great importance for the migration of seabirds, waders and raptors. Additionally, most of the migrating passerine

Läs bloggpost»

Vart tar Ottenbys större strandpipare vägen på vintern, och varför flyttar hanar längre än honor?

Av: Linus Hedh, Biologiska institutionen, Lunds universitet. Den större strandpiparen är under våren och sommaren en karaktärsfågel längs med vägen (”Fyrvägen”) som leder ner till Ölands Södra Udde. Men liksom många andra fågelarter som häckar i området flyttar strandpiparna söderut på hösten för att spendera vintern någon annanstans. Med hjälp av ny teknik – ljusloggar – har vi sedan 2013 kunnat följa vart och när

Läs bloggpost»

Om änder, småfåglar och influensa

Av: Per Eriksson, Zoonosis Science Center, Department of Medical Sciences, Uppsala universitet   Gräsand är vår vanligaste and och kan sommartid hittas i närmast varje större vattenpöl. Tidigare studier från bl.a. Ottenby har visat att gräsänder är bland de vanligaste bärarna av influensavirus bland vilda fåglar. Den influensa som drabbar människor är anpassad till just människor och kommer inte direkt från fåglar. Däremot har den sitt ursprung

Läs bloggpost»

Änder som sänder

Av: Jonas Waldenström, Zoonotic Ecology and Epidemiology, Linnéuniversitet   Ringmärkning är en beprövad metod som hjälpt oss att förstå många saker i fåglarnas liv, exempelvis hur gamla fåglar blir, vart de flyttar eller hur häckningssäsongen har varit. Men även om den är bra så har den sina begränsningar; bara en bråkdel av ringmärkta fåglar ger upphov till återfynd, och ofta blir fyndet bara en prick på

Läs bloggpost»

Gräsänder utsatta för jakt

Av: Pär Söderquist, avdelningen för miljö- och biovetenskap, Högskolan Kristianstad   Gräsanden är en av de mest välkända fåglarna i Sverige och den förekommer i så gott som alla sjöar och småvatten i landet. Arten har länge varit starkt påverkad av mänskliga aktiviteter som till exempel utdikning av våtmarker, men

Läs bloggpost»

Vart tar Ottenbys större strandpipare vägen på vintern, och varför flyttar hanar längre än honor?

Av: Linus Hedh, Biologiska institutionen, Lunds universitet. Den större strandpiparen är under våren och sommaren en karaktärsfågel längs med vägen (”Fyrvägen”) som leder ner till Ölands Södra Udde. Men liksom många andra fågelarter som häckar i området flyttar strandpiparna söderut på hösten för att spendera vintern någon annanstans. Med hjälp

Läs bloggpost»

Om änder, småfåglar och influensa

Av: Per Eriksson, Zoonosis Science Center, Department of Medical Sciences, Uppsala universitet   Gräsand är vår vanligaste and och kan sommartid hittas i närmast varje större vattenpöl. Tidigare studier från bl.a. Ottenby har visat att gräsänder är bland de vanligaste bärarna av influensavirus bland vilda fåglar. Den influensa som drabbar människor är

Läs bloggpost»

Änder som sänder

Av: Jonas Waldenström, Zoonotic Ecology and Epidemiology, Linnéuniversitet   Ringmärkning är en beprövad metod som hjälpt oss att förstå många saker i fåglarnas liv, exempelvis hur gamla fåglar blir, vart de flyttar eller hur häckningssäsongen har varit. Men även om den är bra så har den sina begränsningar; bara en bråkdel

Läs bloggpost»